Image

Schrijver: Zach Neese
Type: Paperback
Taal: Nederlands
Pagina’s: 340
ISBN: 9789082370409
Uitgegeven: mei 2015

€9,90  –  Meer info en bestellen

Ook verkrijgbaar als eBook:
€7,99 – Meer info en bestellen

 

DE KONING AANBIDDEN - ZACH NEESE

Waarom dit boek?

Waarom nog een boek over aanbidding? Hebben we dit niet allang behandeld? Hebben we niet al zo’n beetje alles gezegd wat er gezegd moet worden en begrijpen we inmiddels niet alles wat er begrepen moet worden? Zeg nu zelf, de kerk aanbidt al eeuwenlang en Israël deed het daarvoor al eeuwenlang. Wat kan er nog meer over geschreven worden?

Het is grappig. Christenen hebben elke week duizenden aanbiddingsdiensten over de hele wereld. ‘Aanbidding’ is een apart muzikaal genre geworden met eigen artiesten, schrijvers en een fanclub. Je kunt op de radio afstemmen op aanbidding. Je kunt aanbidding produceren, opnemen, inpakken, op de markt brengen en verkopen. Er bestaan zelfs opleidingen voor aanbiddingsleiders. Maar toch heeft de kerk nog steeds geen idee wat aanbidding is.

Aanbidding is als mist. Zelfs voorgangers en aanbiddingsleiders begrijpen het niet echt. En helaas lijken de meesten dat prima te vinden.

Mijn vraag is, als zelfs de leiders aanbidding niet ten volle begrijpen, hoe denken ze dan anderen hierover te onderwijzen? En als ze anderen niet onderwijzen over aanbidding, hoe kunnen ze dan verwachten dat mensen deel gaan nemen aan de aanbidding? En als mensen niet meedoen met de aanbidding, hoe nodigen we de aanwezigheid van God dan uit in onze kerken? En als we de aanwezigheid van God niet in onze kerk uitnodigen, hoe moet Zijn macht dan zichtbaar worden in het leven van mensen? En als zijn macht niet zichtbaar is in het leven van mensen, hoe kunnen we dan een levende gemeente zijn?

En als er geen leven is in de kerk, hoe kan de kerk de wereld dan veranderen?

Misschien overdrijf ik, (op de volgende pagina’s kun je lezen dat ik niet overdrijf) maar ik geloof dat aanbidding de drijfveer is voor alle effectieve en blijvende christelijke daden en resultaten.

Evangelisatie begint met aanbidding. Onderwijs en de preek beginnen met aanbidding. Gebed en profetieën, genezing en bevrijding, discipelschap en zending, liefdadigheid en vriendelijkheid, geduld en al het andere beginnen en eindigen – als het op Gods manier gedaan wordt – allemaal met aanbidding. Zonder aanbidding zijn we simpelweg religieuze mensen die plichtmatig werken aan religieuze taken. Aanbidding is de motivatie die elke taak verandert in een uiting van onze liefde voor God.

Waarom nog een boek over aanbidding? Omdat ik tweeduizend jaar na Jezus’ opstanding nog steeds de vraag kan stellen: ‘Wat is aanbidding?’ en nog steeds gekke antwoorden krijg als: ‘langzame, intieme liedjes tot God zingen.’ Ik heb ontdekt dat mensen, zelfs leiders, geen idee hebben wat de Bijbel ons leert over aanbidding. Ik hoor voorgangers tegen hun gemeenteleden verkondigen dat het doel van aanbidding is om hun hart voor te bereiden op het ontvangen van het Woord. Het spijt me, maar dat is niet wat de Bijbel ons vertelt. De postmoderne persoon antwoordt misschien met: ‘Aanbidding is een manier van leven’, wat klopt, maar geen antwoord op de vraag is. Wat voor manier van leven?

Wat is aanbidding? Voor wie is aanbidding? Wat bereik je ermee? En hoe doen we het? Heeft iemand een gefundeerd, Bijbels antwoord op een van de belangrijkste vragen in de geschiedenis van de wereld?

We hebben er grotendeels genoegen mee genomen dat onze kerkelijke gezindten en onze cultuur hebben bepaald wat aanbidding voor ons is. Dat is waarom er zoveel verschillende meningen bestaan over wat aanbidding is en hoe je moet aanbidden en waarom er zo weinig kracht zit in aanbidding.

In de Gateway Church is het mijn voorrecht te mogen dienen als een van de aanbiddingsleiders. We hebben een proces ontwikkeld waarbij we onze aanbiddingsteams en onze leden helpen aanbidding te begrijpen en eraan deel te nemen. Waarom? Een aantal jaar geleden, voordat we mensen onderwezen over aanbidding, hield een van onze voorgangers een opiniepeiling onder de mensen van het aanbiddingsteam van onze kerk. Wat hij ontdekte was verbazingwekkend. Zelfs onder de mensen die samen elke week in dezelfde kerk dienden in het aanbiddingsteam, bestonden er meningsverschillen over wat aanbidding is en waar het toe dient. Sommige leden van het aanbiddingsteam konden zich zelfs niet herinneren zich ooit dichter bij God te hebben gevoeld tijdens de aanbidding.

Op dat moment wisten we dat er een probleem was. Als het mistig is op het podium, is het pikzwart in de kerkbanken. Hoe konden we de gemeente tot de aanbidding leiden als we het niet eens konden worden over wat aanbidding is?

We geloven dat God wil dat onze gemeente een aanbiddende gemeente is, een gemeente die waarde hecht aan de aanwezigheid van God en dit nastreeft. Maar we hadden onze leden niet toegerust om dat te doen. Daarom begonnen we over aanbidding te schrijven en te onderwijzen. Dit deden we eerst voor de aanbiddingsteams en daarna voor de gemeente. We beseften dat we van de mensen alleen konden verwachten dat ze doen wat wij ze leren, voordoen en waar wij ze voor toerusten.

Ik schrijf dit boek in de hoop dat leiders over de hele wereld de noodzaak van aanbidding zullen gaan inzien. Mijn gebed is dat ze hun gemeenteleden zullen onderwijzen, zodat ze aanbiddende gemeenten zullen worden en dat de macht en aanwezigheid van God meer zichtbaar zal zijn in alle kerken.

Ik heb een verborgen agenda tijdens het schrijven van dit boek. Ik wil dat aanbidding over de aarde zal weerklinken. Ik wil dat je een aanbidder wordt. Waarom? Omdat ik niet wil sterven zonder dat ik de heerlijkheid van God weer in Zijn kerken heb gezien. Ik geloof met heel mijn hart dat het begrijpen van aanbidding een verloren wijsheid is die de wereld kan veranderen.